Lösemi, kan hücrelerinin anormal bir şekilde üretilmesi sonucunda ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu hastalık, genellikle beyaz kan hücrelerinde meydana gelen genetik bir mutasyon sonucu gelişir. Lösemi, birçok farklı evreden […]